UV STERILIZER

UV Sterilizer - UVC   Model : DMS-2036   Model : BL-208A
คลิกภาพเพื่อดูรายละเอียด / Click image for Specifications
 

ตู้อบฆ่าเชื้อ  UV STERILIZER

ตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสง อุลตร้าไวโอเลต (UV ultraviolet) ซึ่งเป็นการประยุกต์ รังสียูวีซี (UV-C) ที่มีคลื่นความถี่ที่ 253.7 nm. ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ได้ และใช้ในการอบกาวยูวี คลื่นความถี่ 365 nm (Wave length 365nm : UVC) มี 2 ขนาดให้เลือกใช้งาน คือ 20 วัตต์ และ 8 วัตต์

ตู้อบฆ่าเชื้อ UV STERILIZER

ตู้อบฆ่าเชื้อ UV STERILIZER